Notis Penyelenggaraan Jalan

Notis Penyelenggaraan Jalan

Aug 20, 2023

NOTIS PENYELENGGARAAN JALAN

KERJA – KERJA PAVEMEN MEMBAIKI PERMUKAAN JALAN SECARA MILLING & INLAY

DI J113 JALAN SAWAH SEKSYEN 0.00 - 0.60 | DAERAH PONTIAN
JKR PONTIAN

⚠️PADA 20 OGOS 2023
⚠️MASA 8.00 PAGI HINGGA 8.00 MALAM

Segala kesulitan sementara amat kami kesali

Pengguna dinasihatkan untuk sentiasa mamatuhi arahan papan tanda trafik

Kesusahan Hari Ini Adalah Untuk Kebaikan Dan Keselesaan Semua Pengguna Masa Akan Datang

#TETOCare
#TETO_eng_sb


Follow Us

About Us

The Company has been accredited with ISO 9001:2015 certification since 2012 and has experience over

Our Album